بنگاه Enterprise

بنگاه، واحد نهادي است که به توليد کالاها و خدمات اشتغال داشته و مي‌تواند به صورت شرکت، شبه شرکت، موسسه غيرانتفاعي يا بنگاه غيرشرکتي باشد.

تعداد بازديدها:   7,723