دارايی‌های مالی Financial assets

قلمی که قابليت تملک توسط واحدهای نهادی را داشته، نگهداری يا استفاده از آن منجر به کسب عايدی گردد و معادل آن به عنوان بدهی در حسابهای يک واحد نهادی ديگر ثبت شود (بجز طلای پولي و حق برداشت مخصوص)، به عنوان دارايی مالی شناخته می‌شود.تعداد بازديدها:   8,146