بر اساس آمار بانک مرکزی در مهرماه

نرخ تورم تولید کننده به 8.9 درصد رسید

نرخ تورم تولید کننده به 8.9 درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1395 به‌میزان 8.9 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 در مهرماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.6 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

این شاخص در مهرماه 1396 به عدد 250.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزايش داشته است.
 

پیوندهای مرتبطتعداد بازديدها:   4,419