نظام حسابهای ملی System of National Accounts - SNA

نظام حسابهاي ملي شامل مجموعه‌اي منسجم و سازگار از حسابهاي كلان اقتصاد است كه بر اساس مفاهيم، تعاريف، طبقه‌بندي‌ها و قواعد پذيرفته شده بين‌المللي تهيه مي‌گردد. اين نظام ، چهارچوب جامعي را فراهم مي‌آورد كه در آن اطلاعات اقتصادي بنحوي فرآوري مي‌گردند كه بتوان از آنها براي حصول اهدافي مانند تجزيه تحليل، تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اقتصادي بهره گرفت. سياست‌گذاران اقتصادي علاقمندند كه روند و تحولات متغيرهاي كلان اقتصاد نظير توليد، تشكيل سرمايه، مصرف خانوار، مصرف دولت، صادرات و واردات را پي‌گيري نموده و اثرات سياست‌هاي اتخاذ شده را مورد ارزيابي قرار دهند. اهميت حسابهاي ملي در اين است كه بهترين مبنا و مرجع داوري درباره كارايي سياست‌هاي اقتصادي است. علاوه بر آن، سري‌هاي زماني اقلام حسابهاي ملي بهترين ابزار بررسي سير اقتصادي جوامع در دوران‌هاي مختلف اقتصادي محسوب مي‌گردد و از ا‌‌ین‌رو هيچ مورخ اقتصادي از آن بي‌نياز نخواهد بود. به عبارت ديگر حسابهاي ملي مبنايي را بدست مي‌دهد كه مقايسه تاريخي عملكرد اقتصادي دوره‌هاي مختلف سياست‌گذاري را براي يك جامعه خاص امكان پذير مي‌سازد. علاوه بر آن، حسابهاي ملي امكان مقايسه‌هاي بين‌المللي را نيز فراهم مي‌آورد‌، بنحويكه با اين ابزار مي‌توان اقتصادهاي متفاوت و از نظر جغرافيايي بسيار دور را با يكديگر مقايسه و آنها را رتبه‌بندي نمود.

با توجه به توضيحات فوق مي‌توان گفت كه نظام حسابهاي ملي، نظامي است كه بر مبناي آن برخي از مهم‌ترين اقلام حسابهاي كلان اقتصاد تهيه و توليد مي‌شود. مانند هر فرآيند توليد، حسابهاي ملي نيز داده‌هاي خامي را مورد استفاده قرار مي‌دهد. آمارهاي جمعيت و اشتغال، نتايج طرح‌هاي آماري خاص نظير طرح آماري درآمد و هزينه خانوارهاي كشور، طرح آماري سرمايه‌گذاري در ساختمان، صنعت و نظاير آن، عملكرد بودجه دولت، آمار كالاهاي صادر شده و وارد شده به كشور، آمار ترازپرداخت‌هاي كشور، انواع شاخص‌هاي قيمت، صورت‌هاي مالي بانك‌ها و شركت‌هاي فعال در كشور و همچنين بسياري ديگر از اطلاعات توليد شده به‌عنوان آمار و داده‌هاي خام در تهيه و فرآوري آمارهاي حسابهاي ملي مستمراً و در سطحي بسيار گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در مقابل ستانده يا محصول بدست آمده از سيستم حسابهاي ملي، مانند توليد ناخالص داخلي، درآمد ملي، درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري ملي‌، پس‌انداز ملي، مصرف، صادرات و واردات، تراز جاري خارجي و دارايي‌ها و بدهي‌هاي اقتصاد را بايد مهم‌ترين آمارهاي كلان اقتصاد محسوب نمود.تعداد بازديدها:   15,427